pesta-logo

Garancija i reklamacija

GARANCIJA

Garancija je na sav namještaj propisano u trajanju od godinu dana. Garancija vrijedi od datuma primitka robe. Pešta Namještaj d.o.o. može namještaj zamijeniti (ili zamijeniti dio namještaja) ili izvršiti povrat robe i novca po vlastitom nahođenju.

Svi proizvodi dolaze s deklaracijom, garancijom i uslovima korištenja. Preporučujemo da prije sastavljanja namještaja detaljno proučite upute za sastavljanje i uslove korištenja. Uslovi garancije su sljedeći: Proizvod se obavezno mora sastaviti strogim praćenjem uputa za sastavljanje namještaja; Proizvod se smije koristiti jedino i isključivo u svrhe za koje je namijenjen; Proizvod se mora održavati u skladu s uputama za održavanje poštujući pravila zaštite.

Garancija se odnosi jedino i isključivo na proizvodne ili dostavne nedostatke u kvaliteti proizvoda. Svi nedostaci i oštećenja nastala standardnim trošenjem materijala, odnosno standardnim starenjem proizvoda, ne ulaze pod garanciju proizvoda.

Kupac gubi pravo na garanciju ukoliko: Montaža namještaja nije izvršena tačno slijedeći upute za sastavljanje; Proizvod je oštećen krivnjom kupca; Proizvod je oštećen djelovanjem više sile (npr. poplava, požar, prirodna katastrofa, eksplozija i sl.)

U slučaju da primijetite bilo kakvo oštećenje ili nepravilnosti namještaja u upotrebi, molimo vas da nam se javite na mail: info@pesta.ba.

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Pešta Namještaj d.o.o. obavezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima.

Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe kupac snosi sve manipulativne troškove dostave koji su pri tome nastali.

Otkazivanje proizvoda

Kupac može otkazati proizvod u roku od 24 sata. Rok otkazivanja je 24 sata od porudžbine. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju pismenim putem. To može učiniti slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.

Mini Cart 0

Vaša korpa je prazna.